Apr 8, 2018

Paştele bisericesc ."""
  În înţelesul principal, Paştele, Sfintele Paşti,  înseamnă praznicul bisericesc ce rememorează şi consfiinţeşte anual patimile, moartea şi mai ales Învierea Lui, Mântuitorul ne-a scos din robia păcatului şi a morţii, a pecetluit prin Cruce trecerea noastră de la moarte la viaţă sau de la viaţa muritoare la viaţa veşnică.  Învierea Domnului este însăşi temelia şi esenţa încrederii creştine: ~  Dacă nu este înviere a morţilor, nici Hrostos n-a înviat. Şi dacă Hristos n-a înviat , zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică şi credinţa voastră. [...] Dar acum Hristos a înviat din morţi , fiind începătură a învierii celor adormiţi. Că de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om şi învierea morţilor. Căci precum în Adam toţi mor, aşa şi în Hristos toţi vor învia." (I Corinteni 15,16 -22). ~
Fiind o sărbătoare cu durată variabilă, regulile fixării anuale a acestei date au fost rânduite încă din anul 325 (Sinodul de la Niceea), duminica de după prima lună plină ce urmează echinocţiului de primăvară (21 martie), cu amânare pentru duminica imediat următoare în caz de coincidenţă cu data sărbătorii evreieşti.
Diferenţele dintre calendarul iulian (introdus de Iuliu Cezar în anul 46 Î.Hr.) şi cel gregorian (propus de papa Grigore XIII în anul 1582) au complicat ulterior lucrurile, ajungându-se ca unele Biserici să sărbătorească Paştele la o dată, iar altele la o alta, însă în ultima vreme se discută tot mai serios posibilitatea unui consens pentru celebrarea la o dată comună.
Aşa cum stau lucrurile astăzi, datele limită între care poate cădea Paştele în ansamblul lumii creştine sunt 22 martie şi 8 mai . (.....) """

*** Cartea Paştelui / Editura Lumea Credintei ***0 elucubratii mai dihai decat cea de mai sus: