May 6, 2009

Sexul cu minorii trecuti de 13 ani dezincriminat in Noul Cod Penal !?!? Hummmmm


"""(...) Codul penal actual incrimineaza coruptia sexuala a minorilor în art. 202, care prevede:

„Actele cu caracter obscen savârsite asupra unui minor sau în prezenta unui minor se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
Când actele prevazute la alin. 1 se savârsesc în cadrul familiei, pedeapsa este închisoarea de la 1 la 7 ani.
Daca faptele prevazute în alin. 1 si 2 au fost savârsite în scopul producerii de materiale pornografice, maximul special al pedepsei se majoreaza cu 2 ani.
Ademenirea unei persoane în vederea savârsirii de acte sexuale cu un minor de sex diferit sau de acelasi sex se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani”.
Dupa cum se poate remarca, textul se aplica în legatura cu orice minor, adica pâna la vârsta de 18 ani. Prin comparatie, articolul 219 din proiectul noului Cod penal prevede sub denumirea de ”corupere sexuala a minorilor”:

1) Comiterea de catre un major împreuna cu un minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani a unui act de natura sexuala, altul decât cel prevazut în art. 218, precum si determinarea minorului sa suporte ori sa efectueze un astfel de act, se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.
(2) Pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi atunci când:
- minorul este ruda în linie directa, frate sau sora;
- minorul se afla în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul faptuitorului;
- fapta a fost comisa în scopul producerii de materiale pornografice.
(3) Actul sexual de orice natura savârsit de un major în prezenta unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.
(4) Determinarea de catre un major a unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani sa asiste la comiterea unor acte cu caracter exhibitionist ori la spectacole sau reprezentatii în cadrul carora se comit acte sexuale de orice natura, precum si punerea la dispozitia acestuia de materiale cu caracter pornografic se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
Se poate observa ca noul text apara împotriva pedofililor numai minorii care nu au împlinit 13 ani. Prin urmare, daca minorul a împlinit 13 ani, poate fi abuzat de pedofili. Se mai observa ca fapta prevazuta în ultimul alineat al articolului 202 din Codul penal actual, adica ademenirea unor pedofili spre a li se oferi minori pentru acte sexuale, nu mai este incriminata de noul Cod penal.(...) """ [sursa - Gardianul]


Pentru cei care ati votat asa ceva : SA VA FIE-N CIORBA SI-N FAMILIE !

0 elucubratii mai dihai decat cea de mai sus: