Apr 4, 2018

" Paşti şi ... Paşti"


" Cuvântul Paşte sau Paşti (in evreiește: Pesah, "trecere"; in greceşte : paskha, cu trimitere la paskhein , "a suferi" ,; in latineşte: pascha,-ae, de la care se trage direct şi termenul românesc) apare des in vorbirea noastră, dar nu inseamnă întotdeauna acelaşi lucru. Desigur, vorbim in primul rând şi cel mai adesea despre Sfintele Paşti, cel mai mare praznic al anului bisericesc, dar mai vorbim , după date şi împrejurări, şi de "Paştele cel mic" , şi despre Paştele evreiesc, şi despre Paştele Blajinilor, ba şi de ... Paştele Cailor. Cum tradiţiile se uită galopant, este bine să ne reamintim mai indeaproape la ce se referă fiecare in parte, astfel incât să nu vorbim ce ştim, ci să ştim ce vorbim ... "

[Cartea Paştelui - editura Lumea Credinţei]0 elucubratii mai dihai decat cea de mai sus: