Aug 7, 2017

FERICIRILE .[dincolo de orice băşcălie anterioară sau viitoare]

    Nu vreau să devin "lame" sau plictisitor ... Departe de mine gândul de a face prozelitism sau apologia BOR(cei care mă cunosc , știu la ce mă refer) . Însă rândurile de mai jos chiar am simţit nevoia de a le scrie , pentru a rămâne scrise undeva.
De câteva săptămâni mă învărt în jurul unei anume interpretări a ceea ce se numesc "Fericirile" ortodoxe.
Concluzia mea primară ?
"Fericirile" sunt dincolo de orice religie . "Fericirile" sunt cea mai curată definire a OMULUI BUN şi a perfecţiunii umane. Sunt un şablon a ceea ce ar trebui să fim cu toţii .
"Fericirile" sunt cheia către prima ușă a celor ce caută .... Sunt harta către răspunsul întrebărilor fără răspuns.


Nu , nu mi-a spălat nimeni creierul și nici nu voi pleca în pelerinaj la Arsenie Boca (după ce voi termina de scris aceste rânduri) . Însă "Fericirile" mă fascinează așa cum cândva eram fascinat de pasajul din Coran (99:7-8) care spunea "Cel care a făcut un bine cât un grăunte de colb,îl va vedea, ~După cum, cel care a făcut un rău cât un grăunte de colb,îl va vedea."
"Fericirile" sunt acel ceva ce transcede peste tot , peste orice dogmă religioasă şi se ridică pe una dintre cele mai înalte trepte ale umanităţii . Aici găsiţi unul dintre tiparele principiilor ideale pentru atingerea perfecţiunii prin fapte .
De fiecare dată când reiau la citit sau ascult diverse interpretări ale acestora , mi se furnică pielea . Este greu de explicat în cuvinte .

Ma rezum doar la atât şi nu voi face o analiză în profunzime (pentru a nu plictisi pe nimeni) .

________________

Fericirile ortodoxe:
""" Întru împărăţia Ta, când vei veni, pomeneşte-ne pe noi, Doamne,
Fericiţi cei săraci cu duhul, că a acelora este împărăţia cerurilor.
Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.
Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.
Fericiţi cei flămânzi şi însetaţi de dreptate, că aceia se vor sătura.
Fericiţi cei milostivi, că aceia vor fi miluiţi.
Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.
Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.
Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a acelora este împărăţia cerurilor.
Fericiţi veţi fi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor grăi tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind pentru Mine.
Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri. (...) """

________________

Una dintre cele mai frumoase interpretări :


0 elucubratii mai dihai decat cea de mai sus: