May 5, 2009

Legea 161/2003 . Modificarea şi completarea titlului III - Prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice.

*** Propunerile, sugestiile şi opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise in scris pe adresa Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, str.Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail deansd@just.ro până la data de 28 mai 2009.Daca Iranul doreste condamnarea bloggerilor la moarte ... Statul Roman vrea sa ii vada la inchisoare (!?) .

""" Având în vedere necesitatea de implementare a prevederilor Protocolului adiţional la Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta, la 23 noiembrie 2001 şi ratificată prin Legea nr. 64/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 343 din 20 aprilie 2004, precum şi semnarea de către România a Convenţiei de la Lanzarote a Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, în perioada 25 – 26 octombrie 2007, se impune modificarea şi completarea titlului III „Prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice” al Legii nr. 161/2003.
Cel de-al doilea raport al Comisiei Europene împotriva Rasismului şi Intoleranţei (ECRI) pe anul 2002 recomanda României ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică referitor la incriminarea actelor de natură rasistă şi xenofobă comise prin intermediul sistemelor informatice.
Tema ratificării documentului este reluată şi în cel de-al treilea Raport ECRI despre România pe anul 2005, care cuprinde şi recomandarea ca „autorităţile române să aplice Ordonanţa de urgenţă nr. 31/2002 cu mai multă hotărâre împotriva oricăror organizaţii sau partide politice care propagă ideologii rasiste”.
Necesitatea implementării Protocolului adiţional la Convenţie în legislaţia naţională decurge din ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind criminalitatea informatică prin Legea nr. 64/2004. """
[ Motivul emiterii actului normativ privind modificarea şi completarea titlului III „Prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice” al Legii nr. 161/2003 ]

Nu cumva aceste modificari si completari ale respectivei legi se afla la granita de neconstitutionalitate ? Nu cumva aceste prevederi legislative adoptate(sau in curs de adoptare) de catre Statul Roman conduc la incalcarea catorva drepturi fundamentale ale omului?
Buuunn... Sa zicem ca in mare parte sunt de acord cu reglementarile referitoare la materialele pornografice cu minori si la tot ceea ce tine de astfel de crime (cu toate ca acestea puteau fi adaugate modificarilor recente aduse Codului Penal, nefiind nevoie de o separare si de nasterea unei asemenea incurcaturi de matze) , insa cum ramane cu celelalte modificari si adaugiri? Nu cumva incalca niste drepturi constitutionale? Nu cumva creeaza un teren favorabil in ceea ce priveste viitoare abuzuri?
Sa vedem:

~~~~ ~~~~

art. 28 din Constitutia Romaniei
Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil.

art.29 din Constitutia Romaniei
1 - Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale. [...]

art.30 din Constitutia Romaniei
1 - Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
2 - Cenzura de orice fel este interzisă.
[...]
6 - Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.
7 - Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.
8 - Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condiţiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege.

art.20 din Constitutia Romaniei
1 - Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.
2 - Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.

~~~~~ ~~~~~

Linkuri utile:

*Human Rights Watch (pentru cei ce considera ca prin aceste modificari si adaugiri legislative li se incalca drepturile) *

*Declaratia Universala a Drepturilor Omului*

*Lege nr. 161/2003*

*Modificarile si completarile aduse Legii 161/2003*

*Constitutia Romaniei*


Au mai scris despre asta :

*Cetin Ametcea - Arhiblog*

*Sebastian Bargau - Vis Urat*

*Urban Iulian*
Ne intoarcem la dictatura? Ne intoarcem la totalitarism?

- "Adevarul nu a fost niciodata strivit cu catuse." -

0 elucubratii mai dihai decat cea de mai sus: