Apr 29, 2009

Despre CODUL PENAL, INFRACTIUNILE CONTRA SECURITATII NATIONALE, COMPLICITATE SI RASPUNDERE.

Nemo censetur ignorare legem!
Exista un principiu al Dreptului Penal, referitor la raspundere, care spune ca :

~Necunoasterea sau cunoasterea gresita a legii nu inlatura caracterul ilicit al faptei si nici nu inlatura raspunderea juridica a faptuitorului.~

  • Ce este COMPLICITATEA (conform dictionarului juridic) :

~Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
inclusiv promisiunea de a tainui bunurile provenite din savarsirea faptei sau de a favoriza pe infractor, chiar daca, dupa comiterea faptei, promisiunea nu este indeplinita. In raport cu natura sprijinului acordat de complice, cu timpul in care este dat, complicitatea poate fi: materiala, morala, anterioara si concomitenta.
Complicitatea materiala consta in sprijinul material acordat la savarsirea infractiunii, prin procurarea mijloacelor necesare comiterii faptei, acordarea de sume de bani, inlaturarea unor obstacole materiale etc.
Complicitatea morala consta in acte de sprijinire pe linia laturii psihice, prin intarirea hotararii faptuitorului de a savarsi infractiunea, darea de sfaturi cu privire la aceasta, promisiunea de tainuire a bunurilor provenite din savarsirea faptei sau de a favoriza pe infractor.
Complicitatea anterioara consta in acte de sprijin acordate autorului inainte de savarsirea faptei, care inlesnesc executarea ei. In cazul complicitatii concomitente, actele de contributie date sunt concomitente cu savarsirea infractiunii. Se mai face distinctie intre complicitate nemijlocita, complicitate mijlocita (sprijin acordat prin intermediul altui participant si poate fi complicitate la instigare, complicitate la complicitate etc.), complicitate prin actiune, complicitate prin inactiune .
Complicele este acea persoana, care cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod, la realizarea unei fapte prevazute de legea penala. Aceasta complicitate capata relevanta din punct de vedere al dreptului penal, atunci cand acest ajutor si inlesnire a savarsirei unei fapte prevazute de legea penala. ~  • [CATEVA] INFRACTIUNI CONTRA SECURITATII NATIONALE prevazute in Noul Cod Penal :

Art. 391(edit 13 Mai 2009 /actual 395) - Trădarea
Fapta cetăţeanului român de a intra în legătură cu o putere sau cu o organizaţie străină ori cu agenţi ai acestora, în scopul de a suprima sau ştirbi unitatea şi indivizibilitatea, suveranitatea sau independenţa statului, prin:
a) provocare de război contra ţării sau de înlesnire a ocupaţiei militare străine;
b) subminare economică, politică sau a capacităţii de apărare a statului;
c) aservire faţă de o putere sau organizaţie străină;
d) ajutarea unei puteri sau organizaţii străine pentru desfăşurarea unei activităţi ostile împotriva securităţii naţionale,
se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.


Art. 394(edit 13 Mai 2009 /actual 400) - Acţiunile ostile contra statului
Faptele prevăzute în art. 391 şi în art. 393, săvârşite de un cetăţean străin sau apatrid, se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.


Art. 406(edit 13 Mai 2009 /actual 411) - Nedenunţarea unor infracţiuni contra securităţii naţionale
(1) Fapta persoanei care, luând cunoştinţă despre pregătirea sau comiterea vreuneia dintre infracţiunile prevăzute în art. 391 - 399, art. 402 - 405, nu înştiinţează de îndată autorităţile se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Nedenunţarea săvârşită de un membru de familie, nu se pedepseşte.
(3) Nu se pedepseşte persoana care, înainte de punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva unei persoane pentru săvârşirea faptei nedenunţate, încunoştinţează autorităţile competente despre aceasta sau care, chiar după punerea în mişcare a acţiunii penale, a înlesnit tragerea la răspundere penală a autorului şi a participanţilor.

Art. 408(edit 13 Mai 2009 /actual 413) - Sancţionarea tentativei
(1) Tentativa la infracţiunile prevăzute în prezentul titlu se pedepseşte.
(2) Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunilor prevăzute în art. 392, art. 393, art. 395 – 399 şi art. 404 şi art. 394 raportat la infracţiunea de trădare prin ajutarea inamicului.

____________

L.E.[13Mai2009] : Intre timp s-a modificat ordinea articolelor citate de catre mine.

0 elucubratii mai dihai decat cea de mai sus: